ALPHABETTEN

Leen Vandierendonck stelt het vermogen van de mens in vraag exact uit te drukken wat hij voelt of denkt en op die manier de boodschap over te brengen die hij in zijn hoofd heeft. Taal, zij het gesproken of geschreven, met gebaren of beelden, is soms ontoereikend om nuances en diepere gedachten te weerspiegelen. Haar alfabetten visualiseren die innerlijke strijd, zoekend naar mogelijkheden om diepgaander connectie te maken.

Om dit dagdagelijkse proces uit te drukken, gebruikt ze eenvoudige materialen, focus houdend op de oprechte, menselijke intentie in tegenstelling tot de verlangens opgedrongen door onze overladen hoog technologische maatschappij.

Door de herhalende act van het vouwen en ontvouwen en zo een toegankelijk systeem te creëren, onderzoekt Leen Vandierendonck in hoeverre elementaire, intuïtieve symbolen en basisvormen de kijker kunnen stimuleren dichter bij zijn capaciteit tot focus en initiële intenties te komen.

Een puzzel die ongeacht hoe je de stukken plaatst een beeld blijft geven aan het creatieve aspect van de werkelijkheid.

 

BRIEVEN

In haar brieven worden woorden en zinnen geabsorbeerd door vloeipapier of worden ze weggewassen en veranderen ze in inktvlekken, kleine waterplassen of wolken. Uitgewassen van elke letterlijke betekenis zijn ze gevuld met de geschiedenis van een brein. De plekken en overblijfselen van letters zijn als ruïnes die ons herinneren aan voortdurende pogingen iets uit te drukken wat moeilijk te articuleren is.  De fouten, de sporen en doorhalingen die we maakten bij het schrijven van een brief zijn opgezogen in het vloeipapier en worden een letterlijk bewijs van een mentale strijd van het willen uitwisselen.

 

VERZAMELINGEN

Volgens de wetenschap kan je de natuur het best begrijpen door middel van wiskundige modellen. Met de ontdekking van de kwantummechanica echter, ondervindt men dat proeven op subatomair niveau verwonderlijke resultaten opleveren die reeds eerdere bevindingen op macro schaal lijken tegen te spreken, zoals het feit dat het onderscheid tussen deeltje en golf beïnvloed wordt door het subject. Zelfs onder wetenschappers zijn deze resultaten zeer revolutionair en geven ze aanleiding tot de wildste theorieën, zoals andere dimensies en parallelle werelden of dat slechts 5% van het universum bestaat uit atomen.

Deze bewustwording houdt Leen Vandierendonck bezig. Ze is gefascineerd door het potentieel van toekomstige ontdekkingen over het menselijke leven, over wie we zijn en de mogelijke impact van ons bewustzijn op de fysische wereld. Leen Vandierendonck noemt haar modellen intuïtieve wiskunde, een soort van queeste naar de ideale structuur, de perfecte verzameling in een wereld die een simulatie kan zijn en daardoor in de kern zelf misschien niet tastbaar is. Deze intuïtieve verzamelingen en vlakken stimuleren om focus te houden op een open geest voor de mogelijke rijkdom van toekomstige kennis.

 

  • Pinterest
  • Instagram

© 2019 | all rights reserved |

              Leen Vandierendonck

              Visual Artist